Shopping Cart

Doprava po ČR zdarma.

Zásady bezpečnosti

Miliony spotřebitelů od roku 2010
Výrobek plně vyhovuje předpisům ve více než 85 zemích
Kompletní a otevřené informace o bezpečnosti

Vlastní nejmodernější výzkumná a vývojová laboratoř
Od roku 2009

Od roku 2009 společnost Ritchy buduje unikátní znalosti, pomocí kterých účinně a přesně řídí bezpečnost svých e-liquidů.

• Kalibrace stovek komponent
• Unikátní metody analýzy nikotinu
• Nitrosaminy v tabáku a desítky jedinečných analytických metod
• Profilování toxicity
• Emisní testování
• Ověřování dvouleté doby použitelnosti
• Vysokorychlostní odstřeďování a testování hmotnostní spektrometrií

Přísné testování komponentů a finálního produktu

Společnost Ritchy pro výrobu e-liquidů používá tisíce komponentů. Aby zaručila bezpečnost a splnění standardů veškerých vstupních surovin, testuje je ve vlastní laboratoři.

Většina těkavých látek je analyzována pomocí hmotnostní spektrometrie – metodou běžnou ve farmaceutickém průmyslu. Komponenty jsou také testovány na přítomnost těžkých kovů pomocí plazmových hmotnostních spektrometrů a netěkavé látky procházejí externí kapalinovou hmotnostní spektrometrií

Protokol nulové křížové kontaminace

Kombinace interních procesů umožňuje společnosti Ritchy kompletní prevenci kontaminace mezi různými tekutinami.

V průběhu let si společnost vytvořila také zvláštní postup, který je při manipulaci s tak velkým množstvím produktů (300 e-liquidů) zapotřebí.

Díky přísnému dodržování interních protokolů může společnost Ritchy vyrábět spolehlivé produkty bez problémů s kontaminací po mnoho let.

Automatizované gravimetrické
dávkování ingrediencí

Existují 2 běžné způsoby odměřování složek během procesu dávkování. Volumetrický – objemový a gravimetrický – hmotnostní. Při volumetrickém postupu je použita nádoba s objemovými značkami a obsluha výroby vizuálně kontroluje množství složek přidávaných do míchací nádržky.

Volumetric measurement systems are fundamentally simplistic, employing the use of measure marked containers, with which the operator is required to visually check the amount of component as it is added to a mixing tank. Tento postup může být problematický, protože obsluha často chybuje a navíc určité množství tekutiny zůstává v původní nádobě.

Odměřovací nádoby se také často používají opakovaně a je téměř nemožné zajistit, aby byly mezi použitím s různými materiály dokonale vyčištěny.

Společnost Ritchy vyvinula vlastní unikátní systém míchání, který používá „nejmodernější“ gravimetrický systém s přesností 0,01 %. Tento systém automaticky pohání peristaltická čerpadla, aby přidávala komponenty do směsi podle hmotnosti. Použité komponenty na cestě ze zásobníku automaticky kontroluje skener RFID. This way, the possibility of operator error is almost completely eliminated, and mixing accuracy variance is better than 0.1%.

Přestože na tento postup přechází více společností, v odvětví vapování je stále ještě relativně jedinečný a lépe splňuje farmaceutické standardy.

Ověření vakuového těsnění

E-liquid je produkt, který se při styku s kyslíkem snadno oxiduje. K odstranění vzduchu z výrobní nádoby před mícháním společnost Ritchy používá dusík s velmi vysokou čistotou.

Všechny lahvičky e-liquidů od společnosti Ritchy procházejí 100% vakuovým testováním, které dvojnásobně překonává obecné požadavky na zkoušku těsnosti (-65 kPa, 3krát po dobu 30 minut). Tento proces nám umožňuje zajistit, aby v obchodě neobdrželi poškozené zboží, a ověřuje, že jsou lahvičky dokonale vzduchotěsně uzavřeny. Tímto způsobem je kontaminace e-liquidu uvnitř vysoce nepravděpodobná.

Online ověření pravosti pomocí unikátního bezpečnostního kódu na každém produktu

Od roku 2014 používá společnost Ritchy vlastní kontrolní systém a systém sledování várek. Každá jednotlivá lahvička vyrobená od tohoto data (a do této chvíle – všechny aktivní produkty) obsahuje 2D kód, který je uložen v naší databázi přístupné všem zákazníkům. Tento systém lze použít k ověření toho, zda je určitý produkt originální. Stačí oskenovat QR kód a podívat se na výslednou webovou stránku (protože je počet kontrol omezený, kódy všech potenciálních padělků, které by napodobovaly náš jedinečný systém, by brzy vyčerpali svůj počet kontrol).

Interně může společnost Ritchy kontrolou stejného kódu dokonce ověřit dávku surovin použitých pro jakýkoli produkt. V našem výrobním procesu jsou všechny várky materiálů ověřovány pomocí RFID z databáze Ritchy Material Tracking Database. Ritchy sleduje desítky milionů lahviček a své výrobky si pomocí našeho systému kontroly kvality již zkontrolovalo více než čtvrt milionu lidí

Úplná zpětná kontrola dle výrobní várky

Ritchy produkuje desítky tisíc várek produktů. Po všech preventivních krocích pro zajištění bezpečnosti a kontroly kvality při výrobě společnost ukládá vzorek z každé jednotlivé várky do skladu s běžnými podmínkami skladování. Při jakémkoli dotazu na kvalitu produktu je vždy k dispozici vzorek ze stejné várky produktu, který byl ve skladu stejný čas jako produkt v obchodě. Tímto způsobem může společnost Ritchy rychle a důkladně analyzovat produkt z hlediska jakékoli nekonzistence, ke které by na regálech v obchodech mohlo dojít.

Díky kompletní databázi pro sledování vstupních surovin může Ritchy rychle reagovat a identifikovat šarže produktů, jejichž kvalita by mohla být potenciálně ovlivněna. Přestože v obchodech nebyl nikdy nalezen nebezpečný produkt, schopnost rychle reagovat a zajistit, aby všechny e-liquidy odpovídaly požadovaným vlastnostem, poskytuje společnosti Ritchy jedinečnou výhodu.

Splňujeme evropské bezpečnostní požadavky

Produkty LIQUA splňují veškeré požadavky Evropské unie a nejen to – také sledujeme a dodržujme ještě přísnější místní právní předpisy přijaté jednotlivými zeměmi EU i mimo ni.

Složení o maximální koncentrační limity

Společnost Ritchy se rozhodla zveřejnit všechny složky produktů, použité v e-liquidech Liqua a Aramax a vyzývá všechny profesionální výrobce vapingu, aby se k tomuto hnutí připojili a veřejně

Open Policy Letter

Generální ředitel skupiny Ritchy Group zveřejňuje svůj otevřený dopis podepsaný CEO Maxem Kosenkem, v němž uvádí své závazky sdílet důležité údaje o bezpečnosti výrobků a vyzývá ostatní odborníky

Vítejte v Ritchy

Ověření věku

Určeno pro prodej dospělým od 18 let. Pokud ve státě, kde žijete, nemůžete legálně nakupovat tabákové výrobky, nevstupujte na tyto stránky.