Shopping Cart

Doprava po ČR zdarma.

Složení produktů

Toto je souhrn ingrediencí, které jsou obsaženy v náplních Liqua a Aramax, které se v současné době prodávají v Evropské unii, a jsou plně v souladu s požadavky evropské směrnice o tabákových výrobcích 2014/40 / EU (TPD). Mez detekce je 0,0001%. Skutečný obsah a koncentrace každé látky závisí na typu náplně, místních právních předpisech a chemických předpisech, jako je REACH, a každá náplň projde procesem oznámení TPD před uvedením do prodeje.

Obecný seznam ingrediencí a maximální koncentrační limity

Ingredience Maximální koncentrace
1-PENTN-3-OL 0.0750%
2-ACETYLFURAN 0.0009%
2-ACETYLPYRAZINE 0.2423%
2-ACETYLPYRIDINE 0.0123%
2-ACETYLPYRROLE 0.0002%
2-ACETYLTHIAZOLE 0.1200%
2-HEPTANOL 0.0004%
2-HYDROXY-3-METHYLCYCLOPENT-2-ENONE 0.6160%
2-ISOPROPYL-4-METHYL THIAZOLE 0.0008%
2-ISOPROPYL-N,2,3-TRIMETHYLBUTANAMIDE 1.1772%
2-METHOXY-3-METHYLPYRAZINE 0.0006%
2-METHOXY-6-METHYLPYRAZINE 0.0026%
2-METHYL-2-PENTENOIC ACID 0.0092%
2-METHYLBUTYL ACETATE 0.0416%
2-METHYLBUTYL BUTYRATE 0.0082%
2-METHYLBUTYRIC ACID 0.0342%
2-METHYLTHIO-5-METHYLPYRAZINE 0.2850%
2-METHYLTHIO-6-METHYLPYRAZINE 0.0036%
2-METHYLVALERIC ACID 0.0005%
2-PHENYLETHANOL 0.0281%
2,3-DIETHYL-5-METHYLPYRAZINE 0.0015%
2,3,5-TRIMETHYLPYRAZINE 0.0109%
2,3,5,6-TETRAMETHYLPYRAZINE 0.0007%
2,5-DIMETHYLPYRAZINE 0.0005%
2,6,6-TRIMETHYLCYCLOHEX-2-ENE-1,4-DIONE 0.0390%
2.3-DIMETHYL PYRAZINE 0.0049%
3-ACETYL PYRIDINE 0.0003%
3-ETHYL-2-HYDROXY-2-CYCLOPENTEN-1-ONE 0.0022%
3-HYDROXY-2-BUTANONE 0.0005%
3-METHYLBUTYL 3-METHYLBUTANOATE 0.0738%
3-OCTANOL 0.0090%
3-PHENYL-2-PROPEN-1-OL 0.0100%
3,4-HEXANEDIONE 0.0006%
4-ETHYL-2-METHOXYPHENOL 0.0420%
4-HYDROXY-5-METHYL-3-FURANONE 0.0169%
4-METHOXYACETOPHEONE 0.0003%
4-METHOXYPHENYLMETHANOL 0.0200%
4-METHYL-5-THIAZOLEETHANOL 0.0561%
4-METHYL-5-THIAZOLYLETHYL ACETATE 0.0052%
5-HYDROXYMETHYL FURFURAL 0.0070%
5-METHYLFURFURAL 0.0075%
5,6,7,8-TETRAHYDROQUINOXALINE 0.0005%
6-METHYL-5-HEPTEN-2-ONE 0.0017%
ACETIC ACID 0.5395%
ACETIC ACID, PHENYLMETHYL ESTER 0.0840%
ACETOPHENONE 0.0109%
ALLYL CYCLOHEXYLPROPIONATE 0.0150%
ALLYL HEPTANOATE 0.0363%
ALLYL HEXANOATE 0.0333%
ALPHA-ANGELICA LACTONE 0.0007%
ALPHA-IONONE 0.0140%
ALPHA-PENTYL CINNAMALDEHYDE 0.0014%
ALPHA-PINENE 0.0244%
ALPHA-TERPINEOL 0.0540%
ALPHA,ALPHA-DIMETHYLPHENETHYL ACETATE 0.0011%
ALPHA,ALPHA-DIMETHYLPHENETHYL BUTYRATE 0.0300%
AMMONIUM CHLORIDE 0.4500%
AMYL ACETATE 0.0309%
ANETHOLE 0.0996%
ANISYL ACETATE 0.0011%
ASCABIOL 0.0100%
BETA-CARYOPHYLLENE 0.0095%
BETA-DAMASCENONE 0.0101%
BETA-DAMASCONE 0.0290%
BETA-ELEMENE 0.0013%
BETA-IONONE 0.2400%
BETA-OCIMENE 0.0100%
BETA-PINENE 0.0358%
BUTANAL 0.0015%
BUTANOL 0.0210%
BUTYL 2-METHYLBUTANOATE 0.0002%
BUTYL ACETATE 0.2230%
BUTYL BUTYRATE 0.0098%
BUTYL BUTYRYL LACTATE 0.0017%
BUTYL FORMATE 0.0009%
BUTYL ISOVALERATE 0.0016%
BUTYRIC ACID 0.0814%
CARVONE 0.7000%
CINEOLE 0.0218%
CINNAMALDEHYDE 0.0049%
CINNAMYLACETATE 0.0006%
CINNAMYLPROPIONATE 0.0012%
CIS-3-HEXEN-1-OL 0.3300%
CIS-3-HEXENYL ACETATE 0.3231%
CIS-3-HEXENYL BUTYRATE 0.0071%
CIS-3-HEXENYL ISOVALERATE 0.0326%
CIS-3-HEXENYL LACTATE 0.0024%
CIS-3-HEXENYL-2-METHYLBUTYRATE 0.0000%
CIS-6-NONENAL 0.0100%
CIS-6-NONENOL 0.0013%
CITRAL 0.0975%
CITRONELLAL 0.0001%
CITRONELLOL 0.0330%
CITRONELLYL ACETATE 0.1950%
COCAL 0.0700%
DAMASCENONE 0.0240%
DECANAL 0.0006%
DECANOIC ACID 0.0076%
DECANOL 0.0031%
DELTA-DECALACTONE 0.1800%
DELTA-DODECALACTONE 0.0963%
DELTA-HEXALACTONE 0.0056%
DELTA-NONALACTONE 0.0049%
DELTA-UNDECANOLACTONE 0.0022%
DIETHYL MALONATE 0.0316%
DIETHYL SEBACATE 0.0402%
DIETHYL SUCCINATE 0.0301%
DIFURFURYLDISULFIDE 0.0005%
DIHYDROCARVEOL ACETATE 0.0002%
DIHYDROCOUMARIN 0.0035%
DIHYDROLINALOOL 0.0004%
ETHANOL 12.8548%
ETHYL 2-METHYLBUTYRATE 0.1960%
ETHYL 2,4-DECADIENOATE 0.0028%
ETHYL 3-HYDROXYBUTYRATE 0.0121%
ETHYL ACETATE 2.5240%
ETHYL ACETOACETATE 0.0800%
ETHYL BENZENECARBOXYLATE 0.0015%
ETHYL BUTYRATE 0.7864%
ETHYL CINNAMATE 0.0007%
ETHYL CROTONATE 0.0031%
ETHYL CYCLOPENTENOLONE 0.0022%
ETHYL DECANOATE 0.0038%
ETHYL FORMATE 0.0135%
ETHYL HEPTANOATE 0.0220%
ETHYL HEXADECANOATE 0.0012%
ETHYL HEXANOATE 0.1260%
ETHYL ISOBUTYRATE 0.0555%
ETHYL ISOVALERATE 0.0626%
ETHYL LACTATE 0.5320%
ETHYL LAURATE 0.0024%
ETHYL LEVULINATE 1.2500%
ETHYL MALTOL 1.9180%
ETHYL MYRISTATE 0.0016%
ETHYL NONANOATE 0.0053%
ETHYL OCTANOATE 0.0040%
ETHYL OLEATE 0.0006%
ETHYL PHENYLACETATE 0.0026%
ETHYL PROPIONATE 0.1677%
ETHYL SALICYCLATE 0.0038%
ETHYL VANILLIN 0.7568%
ETHYL VANILLIN PROPYLENE GLYCOL ACETAL 0.0021%
ETHYL-3-PHENYL GLYCIDATE 0.0030%
EUGENOL 0.0137%
EUGENOL ACETATE 0.0011%
FORMIC ACID, PHENYLMETHYL ESTER 0.0360%
FRAESEOL 0.0061%
FRAISTONE 0.0015%
FRUCTONE 0.0006%
FURANEOL 1.6800%
FURFURYL THIOACETATE 0.0003%
GAMMA-DECALACTONE 0.1372%
GAMMA-DODECALACTONE 0.0700%
GAMMA-HEPTALATONE 0.0050%
GAMMA-HEXALACTONE 0.0160%
GAMMA-NONALACTONE 0.0478%
GAMMA-OCTALACTONE 0.0425%
GAMMA-UNDECALACTONE 0.0137%
GERANIOL 0.0750%
GERANYL ACETATE 0.0336%
GERANYL BUTYRATE 0.0012%
GERANYL ISOBUTYRATE 0.0004%
GERANYL PROPIONATE 0.0187%
GERANYLACETONE 0.0019%
GLYCERIN TRIACETATE 2.1193%
GLYCERINE 75.0000%
GLYCINE 0.0009%
GUAIACOL 0.0450%
HEPTANOL 0.0004%
HEXANAL 0.0780%
HEXANAL PROPYLENE GLYCOL ACETAL 0.0144%
HEXANOIC ACID 0.0413%
HEXANOL 0.1474%
HEXYL 2-METHYLBUTYRATE 0.0010%
HEXYL ACETATE 0.1967%
HEXYL BUTYRATE 0.0050%
HEXYL HEXANOATE 0.0045%
HOMOFURANEOL 0.0044%
INDOLE 0.0320%
ISOAMYL ACETATE 0.1908%
ISOAMYL BUTYRATE 0.0583%
ISOAMYL ISOBUTYRATE 0.0086%
ISOAMYL PROPIONATE 0.0002%
ISOBUTYL ACETATE 0.7390%
ISOBUTYL PROPIONATE 0.0280%
ISOBUTYRIC ACID 0.0021%
ISOEUGENOL 0.0007%
ISOPENTANOL 0.0900%
ISOPROPANOL 4.8000%
ISOPULEGOL 0.0210%
JASMONE 0.1200%
LAURIC ACID 0.0014%
LIMONENE 0.1200%
LINALOOL 0.1217%
LINALOOL OXIDE 0.1800%
LINALYL ACETATE 0.0106%
LINALYL ISOBUTYRATE 0.0036%
MALTOL 0.7000%
MELONAL 0.0109%
MENTHOL 2.2960%
MENTHONE 0.2800%
MENTHYL ACETATE 0.0001%
METHYL 2-FUROATE 0.0034%
METHYL 2-METHYLBUTYRATE 0.0441%
METHYL 3-METHYLTHIOPROPIONATE 0.0056%
METHYL ANTHRANILATE 0.1280%
METHYL BENZOATE 0.0142%
METHYL BUTYRATE 0.0016%
METHYL CINNAMATE 0.0890%
METHYL DIHYDROJASMONATE 0.1800%
METHYL GUAIACOL 0.0040%
METHYL N-METHYL ANTHRANILATE 0.0043%
METHYL P-TERT-BUTYLPHENYLACETATE 0.0018%
METHYL PHENYLACETATE 0.0018%
METHYL SALICYLATE 0.1950%
METHYL THIOBUTYRATE 0.0006%
METHYL TRANS-2-NONENOATE 0.0010%
METHYL VANILLIN 0.4995%
MYRCENE 0.0999%
N-ETHYL-P-MENTHANE-3-CARBOXAMIDE 0.0467%
NEO-ALLOOCIMENE 0.0025%
NEROL 0.0450%
NEROLIDOL 0.0017%
NERYL ACETATE 0.2100%
NICOTINE 1.7544%
NONANAL 0.0013%
OCTANAL 0.0013%
OCTANOIC ACID 0.0001%
OCTANOL 0.0026%
OCTYL ACETATE 0.0001%
P-ANISALDEHYDE 0.0300%
P-MENTHA-8-THIOL-3-ONE 0.0002%
PALMITIC ACID 0.0018%
PENTANOIC ACID 3-METHYLBUTYL ESTER 0.0065%
PERILLAL 0.0065%
PERILLARTINE 0.0480%
PHENETHYL PHENYLACETATE 0.0034%
PHENYLCARBINOL 0.7949%
PHENYLMETHANAL 0.2790%
PIPERITONE 0.0816%
PIPERONAL 0.0765%
PIPERONAL PROPYLENE GLYCOL ACETAL 0.0119%
PROPANOIC ACID, PHENYLMETHYL ESTER 0.0024%
PROPENYL GUAETHOL 0.0012%
PROPIONIC ACID 0.0319%
PROPYL ACETATE 0.0021%
PROPYLENE GLYCOL 49.9988%
PULEGONE 0.0210%
RASPBERRY KETONE 0.0604%
ROSE OXIDE 0.0011%
SOTOLONE 0.3500%
STYRALYL ACETATE 0.0166%
SUCRALOSE 0.1000%
TABANONE 0.0006%
TERPINOLENE 0.0010%
TERPINYL ACETATE 0.0006%
THEOBROMINE 0.0032%
TRANS-2-HEXENAL 0.0734%
TRANS-2-HEXENAL PROPYLENE GLYCOL ACETAL 0.0840%
TRANS-2-HEXENOIC ACID 0.0072%
TRANS-2-HEXENOL 0.0241%
TRANS-2-HEXENYL ACETATE 0.0029%
TRANS-CINNAMALDEHYDE 0.0120%
TRANS,TRANS-2,4-HEPTADIENAL 0.0112%
TRIETHYL CITRATE 0.4500%
VANILLIN 0.9000%
VANILLIN PROPYLENEGLYCOL ACETAL 0.1792%
WATER 4.0500%
XYLITOL 0.2420%

Vítejte v Ritchy

Ověření věku

Určeno pro prodej dospělým od 18 let. Pokud ve státě, kde žijete, nemůžete legálně nakupovat tabákové výrobky, nevstupujte na tyto stránky.