Shopping Cart

Doprava po ČR zdarma.

Složení produktů

Toto je souhrn ingrediencí, které jsou obsaženy v náplních Liqua a Aramax, které se v současné době prodávají v Evropské unii, a jsou plně v souladu s požadavky evropské směrnice o tabákových výrobcích 2014/40 / EU (TPD). Mez detekce je 0,0001%. Skutečný obsah a koncentrace každé látky závisí na typu náplně, místních právních předpisech a chemických předpisech, jako je REACH, a každá náplň projde procesem oznámení TPD před uvedením do prodeje.

Obecný seznam ingrediencí a maximální koncentrační limity

IngredienceMaximální koncentrace
Pent-1-en-3-ol0.0750%
2-furyl methyl ketone0.0009%
Pyrazin-1-ylethan-1-one0.2423%
Methyl 2-pyridyl ketone0.0123%
1-(1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one0.0002%
1-(thiazol-2-yl)ethan-1-one0.1200%
heptan-2-ol0.0004%
2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-en-1-one0.6160%
2-isopropyl-4-methylthiazole0.0008%
2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide1.1772%
2-methoxy-3-methylpyrazine0.0006%
2-methoxy-6-methylpyrazine0.0026%
2-methylpent-2-en-1-oic acid0.0092%
2-methylbutyl acetat0.0416%
2-methylbutyl butyrate0.0082%
2-Methylbutyric acid0.0342%
Methyl(methylthio)pyrazine0.2850%
2-methylpentanoic acid0.0005%
2-phenylethanol0.0281%
2,3-diethyl-5-methylpyrazine0.0015%
2,3,5-trimethylpyrazine0.0109%
2,3,5,6-tetramethylpyrazine0.0007%
2,5-dimethylpyrazine0.0005%
2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione0.0390%
2,3-dimethylpyrazine0.0049%
1-(pyridin-3-yl)ethan-1-one0.0003%
3-ethyl-2-hydroxycyclopent-2-en-1-one0.0022%
Isoamyl Isovalerate0.0738%
octan-3-ol0.0090%
Cinnamyl Alcohol0.0100%
Hexane-3,4-dione0.0006%
4-ethylguaiacol0.0420%
4-hydroxy-5-methylfuran-3(2H)-one0.0169%
1-(4-methoxyphenyl)ethanone0.0003%
4-methoxybenzyl alcohol0.0200%
2-(4-methylthiazol-5-yl)ethanol0.0561%
2-(4-methylthiazol-5-yl)ethyl acetate0.0052%
5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde0.0070%
5-methylfurfural0.0075%
5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline0.0005%
6-methylhept-5-en-2-one0.0017%
acetic acid0.5395%
Benzyl acetate0.0840%
acetophenone0.0109%
prop-2-en-1-yl 3-cyclohexylpropanoate0.0150%
prop-2-en-1-yl heptanoate0.0363%
prop-2-en-1-yl hexanoate0.0333%
5-methylfuran-2(3H)-one0.0007%
(3E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one0.0140%
2-benzylideneheptanal0.0014%
Pin-2( 3 )-ene0.0244%
P-menth-1-en-8-ol0.0540%
α,α-dimethylphenethyl acetate0.0011%
α,α-dimethylphenethyl butyrate0.0300%
Ammonium chloride0.4500%
pentyl acetate0.0309%
Anethole0.0996%
p-methoxybenzyl acetate0.0011%
benzyl benzoate0.0100%
Caryophyllene0.0095%
1-(2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)but-2-en-1-one0.0101%
(Z)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one0.0290%
Cyclohexane, 1-ethenyl-1-methyl-2,4-bis(1-methylethenyl)-, (1S,2S,4R)-0.0013%
4-(2,6,6-triemthylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one0.2400%
(E)-3,7-dimethylocta-1,3,6-triene0.0100%
Pin-2(10)-ene0.0358%
butyraldehyde0.0015%
Butan-1-ol0.0210%
Butyl 2-methylbutyrate0.0002%
n-butyl-acetate0.2230%
butyl butyrate0.0098%
Butyl O-butyryllactate0.0017%
butyl formate0.0009%
Butyl isovalerate0.0016%
butyric acid0.0814%
carvone (ISO)0.7000%
Cineole0.0218%
(2E)-3-Phenylprop-2-enal0.0049%
Cinnamyl acetate0.0006%
cinnamyl propionate0.0012%
cis-hex-3-en-1-ol0.3300%
hex-3-en-1-yl acetate0.3231%
(Z)-hex-3-enyl butyrate0.0071%
(Z)-hex-3-enyl isovalerate0.0326%
(Z)-hex-3-enyl lactate0.0024%
(Z)-hex-3-enyl 2-methylbutyrate0.0000%
(Z)-non-6-enal0.0100%
(Z)-non-6-en-1-ol0.0013%
citral0.0975%
Citronellal0.0001%
Citronellol0.0330%
3,7-dimethyloct-6-en-1-yl acetate0.1950%
5-methyl-2-phenylhex-2-enal0.0700%
1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one0.0240%
Decanal0.0006%
decanoic acid0.0076%
1-Decanol0.0031%
6-pentyloxan-2-one0.1800%
6-heptyloxan-2-one0.0963%
Tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-one0.0056%
6-butyltetrahydro-2H-pyran-2-one0.0049%
6-hexyltetrahydro-2H-pyran-2-one0.0022%
Diethyl Malonate0.0316%
Diethyl Sebacate0.0402%
Diethyl Succinate0.0301%
2,2′-[dithiobis(methylene)]bisfuran0.0005%
(1α,2β,5α)-2-methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohexyl acetate0.0002%
3,4-dihydrocoumarin0.0035%
3,7-dimethyloct-6-en-3-ol0.0004%
Ethanol12.8548%
Ethyl 2-Methylbutyrate0.1960%
Ethyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate0.0028%
Ethyl 3-hydroxybutyrate0.0121%
ethyl acetate2.5240%
Ethyl acetoacetate0.0800%
Ethyl benzoate0.0015%
ethyl butyrate0.7864%
Ethyl cinnamate0.0007%
Ethyl crotonate0.0031%
Ethyl decanoate0.0038%
ethyl formate0.0135%
ethyl heptanoate0.0220%
Ethyl palmitate0.0012%
ethyl hexanoate0.1260%
Ethyl isobutyrate0.0555%
ethyl isovalerate0.0626%
ethyl lactate0.5320%
Ethyl laurate0.0024%
ethyl 4-oxopentanoate1.2500%
2-ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one1.9180%
Ethyl myristate0.0016%
Ethyl nonanoate0.0053%
Ethyl octanoate0.0040%
Ethyl oleate0.0006%
Ethyl 2-phenylacetate0.0026%
ethyl propionate0.1677%
Ethyl salicylate0.0038%
3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde0.7568%
2-ethoxy-4-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)phenol0.0021%
Ethyl 3-phenyloxirane-2-carboxylate0.0030%
Eugenol0.0137%
4-allyl-2-methoxyphenyl acetate0.0011%
Benzyl formate0.0360%
ethyl 3-methyl-3-phenyloxirane-2-carboxylate0.0061%
Ethyl 2,4-dimethyl-1,3-dioxolane-2-acetate0.0015%
ethyl (2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate0.0006%
4-Hydroxy-2,5-dimethyl-2H-furan-3-one1.6800%
S-furfuryl ethanethioate0.0003%
decan-4-olide0.1372%
5-propyloxolan-2-one0.0050%
Hexan-4-olide0.0160%
nonan-4-olide0.0478%
5-butyloxolan-2-one0.0425%
Undecan-4-olide0.0137%
geraniol0.0750%
Geranyl Acetate0.0336%
Geranyl butyrate0.0012%
Geranyl isobutyrate0.0004%
geranyl propionate0.0187%
(E)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one0.0019%
triacetin2.1193%
glycerol75.0000%
Glycine0.0009%
guaiacol0.0450%
1-Heptanol0.0004%
Hexanal0.0780%
cis-4-methyl-2-pentyl-1,3-dioxolane0.0144%
Caproic acid0.0413%
hexan-1-ol0.1474%
Hexyl 2-methylbutyrate0.0010%
hexyl acetate0.1967%
Hexyl butyrate0.0050%
Hexyl hexanoate0.0045%
5-ethyl-4-hydroxy-2-methylfuran-3(2H)-one0.0044%
1H-indole0.0320%
isopentyl acetate0.1908%
3-methylbutyl butyrate0.0583%
3-methylbutyl isobutyrate0.0086%
isopentyl propionate0.0002%
Isobutyl Acetate0.7390%
iso-butyl propionate0.0280%
ISOBUTYRIC ACID0.0021%
ISOEUGENOL0.0007%
3-methylbutan-1-ol0.0900%
isopropanol4.8000%
isopulegol0.0210%
(E)-3-methyl-2-(pent-2-enyl)cyclopent-2-en-1-one0.1200%
Lauric acid0.0014%
dipentene0.1200%
LInalool0.1217%
Linalool oxide0.1800%
3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate0.0106%
1,5-dimethyl-1-vinylhex-4-enyl isobutyrate0.0036%
3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one0.7000%
2,6-dimethylhept-5-enal0.0109%
trans-menthone0.2800%
5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl acetate0.0001%
2,6-dimethylpyrazine0.0034%
Methyl 2-methylbutyrate0.0441%
Methyl 3-(methylthio)propionate0.0056%
methyl 2-aminobenzoate0.1280%
Methyl Benzoate0.0142%
Methyl butyrate0.0016%
methyl (2E)-3-phenylprop-2-enoate0.0890%
Methyl 3-oxo-2-pentylcyclopentaneacetate0.1800%
2-methoxy-4-methylphenol0.0040%
Methyl N-methylanthranilate0.0043%
Methyl 4-tert-butylphenylacetate0.0018%
Methyl phenylacetate0.0018%
S-methyl butanethioate0.0006%
Methyl non-2-enoate0.0010%
3,4-dimethoxybenzaldehyde0.4995%
7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene0.0999%
N-ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexanecarboxamide0.0467%
(E,Z)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene0.0025%
Nerol0.0450%
3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol,mixed isomers0.0017%
(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate0.2100%
nicotine (ISO)1.7544%
nonanal0.0013%
octanal0.0013%
octanoic acid0.0001%
octan-1-ol0.0026%
Octyl acetate0.0001%
Anisaldehyde0.0300%
2-(1-mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexan-1-one0.0002%
Palmitic acid0.0018%
3-methylbutyl valerate0.0065%
4-isopropenylcyclohex-1-enecarbaldehyde0.0065%
(E)-4-(1-methylvinyl)cyclohexene-1-carbaldehyde oxime0.0480%
Phenethyl phenylacetate0.0034%
benzyl alcohol0.7949%
benzaldehyde0.2790%
6-isopropyl-3-methylcyclohex-2-enone0.0816%
Piperonal0.0765%
5-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-benzodioxole0.0119%
Benzyl propionate0.0024%
2-ethoxy-5-prop-1-enylphenol0.0012%
propionic acid0.0319%
propyl acetate0.0021%
propane-1,2-diol49.9988%
p-menth-4(8)-en-3-one0.0210%
4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one0.0604%
Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylprop-1-enyl)pyran0.0011%
3-hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-one0.3500%
1-phenylethyl acetate0.0166%
1,6-dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-α-D-galactose0.1000%
4-(2-butenylidene)-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one0.0006%
1-methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohex-1-ene0.0010%
p-menth-1-en-8-yl acetate0.0006%
(2E)-hex-2-enal0.0734%
(E)-4-methyl-2-(pent-1-enyl)-1,3-dioxolane0.0840%
trans-hex-2-enoic acid0.0072%
trans-hex-2-en-1-ol0.0241%
trans-hex-2-enyl acetate0.0029%
Cinnamaldehyde0.0120%
(2E,4E)-hepta-2,4-dienal0.0112%
triethyl citrate0.4500%
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde0.9000%
2-methoxy-4-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)phenol0.1792%
Water4.0500%
Xylitol0.2420%

Vítejte v Ritchy

Ověření věku

Určeno pro prodej dospělým od 18 let. Pokud ve státě, kde žijete, nemůžete legálně nakupovat tabákové výrobky, nevstupujte na tyto stránky.