Shopping Cart

Doprava po ČR zdarma.

MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELŮ PŘI NÁPUKU NA www.ritchy.com

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů společností RITCHY EU s.r.o.

za účelem splnění vaší objednávky produktů, které bude spotřebitelem provedeno skrz online shop www.ritchy.com provozovaný společností RITCHY EU s.r.o.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je společnost:

RITCHY EU s.r.o.

IČO: 01493299
se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 207523
telefon: +420 225 067 840
Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím Právního oddělení
se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 email: legal@goritchy.com

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a souvisejícími lokálními právními předpisy např. 110/2019 Sb.

Zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem:

a) zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb
b) vyřízení Vaší online objednávky produktů
c) poskytnutí odpovědi na Váš dotaz, probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti.

Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme pro následující dobu:

a) v případě zasílání obchodních sdělení po dobu uvedenou v souhlasu, tedy 1 rok a/nebo do odvolání souhlasu. b) v případě vyřízení online objednávky do 30 dnů od jejího vyřízení, pokud zákony nepožadují další uchovávání
b) v případě vyřízení online objednávky do 30 dnů od jejího vyřízení, pokud zákony nepožadují další uchovávání
c) v případě Vašich dotazů do 30 dnů od vyřešení Vašeho dotazu

Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu

 • jméno a příjmení ( pro účely a,b,c,)
 • doručovací adresa (pro účely b,c)
 • telefon ( pro účely b)
 • email ( pro účely a, b,c)
 • číslo kreditní karty ( pro účely b)
 • CVV kod ( pro účely b)
 • Datum expirace kreditní karty( pro účely b)

a které jste nám poskytli na základě Vašeho souhlasu za stanoveným účelem.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Přísná interní pravidla jasně určují jaká oddělení a které osoby mají přístup k Vašim OÚ.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo společnost RITCHY EU s.r.o. s výjimkou následujících údajů pro umožnění zaplacení online při objednání produktů:

 • jméno a příjmení
 • číslo kreditní karty
 • CVV kód
 • Datum expirace kreditní karty

Tyto údaje předáváme společnosti zajišťující platební online platformu:
Global Payments s.r.o. with registered office at V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Prague 10, Czech Republic, Business identification number: 042 35 452 registered with Commercial Register, administered by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 244453. Ochrana dat a jejich zpracování touto společností je uvedeno zde: https://www.globalpaymentsinc.com/en-cz/gdpr

Dále Vaše data (jméno, adresa a telefon) poskytujeme vybraným přepravcům pro zajištění doručení Vašich objednávek.

Dále Vaše data (jméno, emailová adresa) poskytujeme externímu poskytovateli služby rozesílání emailů:
MailerLite Limited, společnost registrovaná v Irsku, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irsko
Další informace o povaze zpracování osobních údajů
zpracovatelem lze nalézt zde: https://www.mailerlite.com/legal/terms-of-service

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním (včetně emailu) doručeným právnímu oddělení, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7
web: www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více?

S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obracet na právní oddělení správce:

Právního oddělení
se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
email: legal@goritchy.com

V Praze dne 1.7.2021

RITCHY EU s.r.o.

Vítejte v Ritchy

Ověření věku

Určeno pro prodej dospělým od 18 let. Pokud ve státě, kde žijete, nemůžete legálně nakupovat tabákové výrobky, nevstupujte na tyto stránky.